Struganik

Površina: 6,94ha

Tehnički podaci:
– Elaborat o rezervama krečnjaka kao arhitektonskog i tehničko-građevinskog kamena.
– Overene bilansne rezerve AGK 331.124,00 m³ i TGK 1.245.371,00 m³ po rešenju broj 310-02-00158/2013-03 od 12.06.2013. Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja.
– Rešenje-odobrenje za eksploataciju krečnjaka kao arhitektonskog građevinskog i tehničko građevinskog kamena broj 310-02-00891/2013-03 od 02.12.2013. god. Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja.
– Mogućnost upotrebe za proizvodnju ploča za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina, za oblaganje konstruktivnih zidova, proizvodnja drobljenih agregata, dobijanje lomljenog i poluobrađenog kamena i dr.

Lokacija: Nalazi se na putu Mionica-Ljig, udaljena 6km od puta R202

Lokacija je na prodaju.


Прикажи Ingrap-Omni lokacije na prodaju на већој мапи