Izvođenje radova na graničnom prelazu Batrovci na autoputu E-70

Izvođenje radova na graničnom prelazu Batrovci na autoputu E-70

Izvođenje radova na proširenju kapaciteta za odvijanje međunarodnog drumskog saobraćaja  na graničnom prelazu Batrovci na autoputu E-70.